โรคที่มาพร้อมกับการติดเกม

 หลายคนคงเคยได้ติดตามข่าวที่มีเด็กติดเกมคนหนึ่งเกือบจะทำร้ายแม่ของตัวเองเพียงเพราะไม่พอใจแม่ที่เข้ามายุ่งตอนที่ตัวเองเล่นเกม แล้วทำให้ตัวเองเล่นเกมแพ้ ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้  เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมของการเสพติดเกมในทางการแพทย์คุณหมอบอกว่าอาการติดเกมเป็นอาการทางจิตชนิดหนึ่ง

ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนี้มักพบมากในวัยเด็กและวัยรุ่น อันที่จริงผู้ใหญ่หลายคนก็มีพฤติกรรมการติดเกมเหมือนกัน แต่จะน้อยกว่าสองกลุ่มแรก สิ่งที่จะตามมาหลังจากที่เด็กๆหรือกลุ่มวัยรุ่นมีการติดเกมแล้วก็คือ เด็กๆมักจะมีอารมณ์แปรปรวน บางครั้งอารมณ์ดีบางครั้งอารมณ์ร้าย

และส่วนใหญ่เด็กที่เล่นเกมมักจะเป็นโรคสมาธิสั้น ไม่ชอบการเข้าสังคมจริง เคยมีการวิจัยพบว่าหากเด็กคนไหทนที่ผู้ปกครองปล่อยปละละเลยไม่ค่อยสนใจ พวกเราเหล่านั้นจะหันไปสนใจอยู่กับเกม บางคนสามารถนั่งเล่น เกมได้ 5-6 ชั่วโมงต่อวัน

ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก

เพราะจริงๆแล้วเราไม่ควรปล่อยให้เด็กๆเล่นเกมนานมากนัก ระดับความปลอดภัยที่เราจะสามารถปล่อยให้เขาเล่นได้ก็คือ 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งจะถือว่าเป็นระยะที่ปลอดภัย และห่างจากโรคภัยอีกด้วย นอกจากเกมจะมีผลกระทบกับอารมณ์ของเด็กแล้ว ยังมีผลต่อการใช้ชีวิตของพวกเขาอีกด้วย เพราะเด็กที่ติดเกมจะชอบอยู่ในสังคมของเกม แต่จะไม่กล้าเข้าสังคมจริงๆ

และมักจะมีปัญหาโดนเรียนเพื่อเอาเวลาเรียนไปเล่นเกม ทำให้สอบตกต้องเรียนซ้ำชั้น สำหรับพฤติกรรมการติดเกมของเด็กๆนั้น จะเห็นได้ว่ามีผลต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมากและที่สำคัญหากเด็กใช้ชีวิตอยู่แต่ในเกม เด็กจะไม่ได้พัฒนาสมองด้านอื่นๆเลย

เด็กที่ติดเกมมักจะเลียนแบบพฤติกรรมมาจากเกม ซึ่งบางครั้งนึกว่าตัวเองเป็นตัวละครในเกมที่เล่น แล้วนำออกมาใช้กับชีวิตจริง จะเห็นได้ว่าผลกระทบต่อการปล่อยให้ลูกหลานเล่นเกมโดยไม่ได้สนใจนั้นมีหลายอย่าง จึงมีหลายหน่วยงานที่ออกมาเรียกร้องถึงปัญหาการติดเกมนี้ว่าควรจะได้รับการแก้ไขโดยด่วน ถึงขนาดที่องค์การอนามัยโลก ยังหันมาสนใจ

และระบุเอาไว้ว่าพฤติกรรมที่เด็กติดเกมนั้น ถือว่าเป็นโรคทางจิตชนิดรุนแรงเลยทีเดียว ซึ่งถือว่าจะต้องนำตัวเด็กที่มีอาการติดเกมไปบำบัดโดยด่วน เพราะนอกจากจะสร้างพฤติกรรมที่ก้าวร้าวให้กับเด็กๆและสมองของเด็กยังไม่ค่อยพัฒนาแล้ว ยังพบว่าบางคนเป็นโรคอ้วนเพราะไม่ยอมลุกไปไหนเนื่องจากมัวแต่นั่งเล่นเกมอีกด้วย ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองควรจะมีการควบคุมระยะเวลาในการเล่นเกมของเด็กไม่ควรปล่อยให้เล่นนานเกินไป

โรคที่มาพร้อมกับการติดเกม