การแบ่งเวลาในการเล่นเกม

เป็นอีกหนึ่งปัญญา ทีผู้ปกครองหลายๆคนกลัวและกังวลว่า ลูกหลานของเรานั้น จะมีการติดเกม เพราะถ้าหากเด็กได้ติดเกมแต่เด็กอาจจะส่งผลกระทบมายังตอนโตก็ได้ เพราะฉะนั้นเลยสร้างความกังวลให้แก่ผู้ปกครองหลายๆคน ฉะนั้นการที่เรารู้จักให้เขาแบ่งเวลาในการใช้งาน

แบ่งเวลาในการเล่นเกม ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อเด็กและตัวผู้ปกครองด้วย จะได้หายหวงหมดความกังวลไป ฉะนั้นเราต้องสอนให้เขารู้จักการแบ่งเวลาให้เป็นเพื่อประโยชน์แก่ตัวเด็กเอง รวมถึงในอนาคตของเขาด้วย

การแบ่งเวลาที่ดี

เกมนั้นเราสามารถเล่นได้ก็จริง แต่เราต้องรู้จักการแบ่งเวลาในการเล่นด้วย ไม่ใช่เล่นทั้งวันทั้งคืน ไม่ยอมทำอะไรเลย แบบนั้นถือว่า เข้าขั้นติดเกมอย่างมากเลย เลยยากที่จะแก้ ให้เลิกเล่นหรือเล่นให้น้อยลงไป การเล่นเกมนั้น เราสามารถแบ่งการเล่นโดยใช้เวลาว่างของเราก็ได้ เราสามารถเล่นได้ แต่อย่าให้ส่งผลกระทบต่อการเรียน การศึกษา การทำงานของเราเท่านั้นก็พอ

แต่ที่เรานั้นเห็นกันมา ทุกคนที่ติดเกมจะไม่รู้จักการแบ่งเวลา หน้าที่ของตัวเองเลย จนลืมเรื่องอนาคตตัวเองไป แล้วจะทำให้ส่งผลกระทบไปยันตอนโต เพราะเรานั้นเรียนก็ไม่จบ งานก็ไม่มีทำ ฉะนั้นการที่เรารู้จักการแบ่งเวลาที่ดี จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เราจะมายกตัวอย่างเช่น เราจะเล่นหลังจากที่เรานั้น

กลับมาจากโรงเรียน ทำการบ้านเรียบร้อย ทำงานบ้านเรียบร้อย กินข้าว อาบน้ำ แล้วค่อยเอาเวลามาเล่นสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนก็ได้ การกระทำแบบนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเสียหายอะไรมาก บางคนติดเกมหนักขนาดไม่นอนข้ามวันเลย อาจจะส่งผลเสียให้แก่สุขภาพร่างกายของเราก็ได้ ฉะนั้นการที่มีตัวแบ่งเวลาในการใช้งานเข้ามามีบทบาทนั้น ถือเป็นสิ่งที่สำคัญและควรปฏิบัติตามมากๆ

เพื่อให้ลดปัญหาเด็กติดเกมอย่างมาก บางคนหนีเรียนไปอยู่ที่ร้านเกมยังมีเลย จะส่งผลกระทบไปยังคนอื่นๆอีกด้วยฉะนั้นเราต้องรู้จักการแบ่งเวลาให้ตัวเองอย่างเหมาะสมด้วย เวลาเรียนก็เรียน เวลาทำงานก็ตั้งใจทำงาน เวลาว่างเราก็ค่อยเล่นก็ได้

เพื่ออนาคตที่ดีของเรา แต่เราจะไม่โทษเกมเสมอไป เราต้องโทษที่ตัวเราด้วย เพราะไม่รู้จักจัดการเวลาในการเล่นเกมของเราให้เหมาะสมเอง จนเกิดเป็นผลกระทบในการทำเรื่องอื่นๆ ฉะนั้นเราควรคิดได้แล้วเพราะเรื่องนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อตัวเรามาก จะทำให้เรานั้น มีระเบียบในการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้น

การแบ่งเวลาในการเล่นเกม